FAALİYET ALANLARI

İCRA ve İFLAS HUKUKU

Alacaklının alacağına kavuşması ve maddi anlamda tatminini hedefleyen İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak uygulamada ortaya konulan yaratıcı fikirler ve borç yapılandırma prosedürleri ile müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Bu noktada bilhassa:

- Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika, Monako, İrlanda, İngiltere gibi ülkelerdeki borçluların tespiti ve alacakların tahsili,
- Haciz ve ihtiyati haciz prosedürleri
- İpoteğin paraya çevrilmesi talepleri
- İflas erteleme
- Menkul ve gayrımenkul satış işlemleri
- Alacağın ve borcun devri
- Hileli iflas
- İhalenin feshi talepleri
- İtirazın iptali ve kaldırılması talepli davalarda müvekillere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.