FAALİYET ALANLARI

AİLE HUKUKU

Gürol Hukuk Bürosu Türk Medeni Kanunu’ndan kaynaklanan aşağıdaki konularda müvekillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

- Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları
- Boşanma protokolü tanzimi
- Delil tespiti talepleri ve maddi delillerin elde edilmesi
- Nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri
- Mal paylaşımı ile ilgili talepler
- Aile içi şiddet ve kadının korunması talepleri
- İddet müddetinin kaldırılması
- Yabancı Mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi