POLJA DJELATNOSTI

PORODIČNO PRAVO

Advokatska kancelarija Gürol svojim klijentima pruža advokatske i pravne savjete o sljedećim pitanjima koja proizlaze iz Turskog građanskog zakona:

- Pravni postupci za sporazumni i sporni razvod braka
- Priprema protokola o razvodu
- Zahtjevi za utvrđivanje dokaza i pribavljanje materijalnih dokaza
- Zahtjevi za alimentaciju i materijalnu i moralnu nadoknadu
- Zahtjevi koji se odnose na podjelu imovine
- Nasilje u porodici i zahtjevi za zaštitu žena
- Prekid perioda čekanja žene posle razvoda braka
- Priznavanje i izvršenje odluka stranih sudskih organa