POLJA DJELATNOSTI

PRAVO INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Turska koja je službeno dobila status kandidata za Evropsku uniju, kao u drugim zemljama članicama i zemljama kandidatima, usvojila je niz međunarodnih konvencija u području prava intelektualnih i industrijskih prava i odredbe ovih konvencija prenijela u svoje domaće pravo.

Danas je poštovanje Zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu od velike važnosti, uključujući i postupke prodaje, ponude ili komercijalne dostupnosti proizvoda.

Očigledno je da je neophodno poduzeti veoma oprezne i strateške korake kako se ne bi povrijedilo nečije pravo tokom obavljanja komercijalnih aktivnosti i efikasno zaštiti sopstvenu marku i druga industrijska prava. U našoj zemlji osnovani su građanski i kazneni sudovi za intelektualna i industrijska prava u Istanbulu, Ankari i Izmiru u vezi sa tim pitanjima. Ovi sudovi obavljaju suđenja sa učešćem specijalizovanih sudija i kadra javnog tužilaštva i uz doprinos stručnih eksperata i advokata u tom procesu.

DIRITTO DEL MARCHIO

DIRITTI D'AUTORE

DIRITTO DI DISEGNO INDUSTRIALE

ALTRI ARGOMENTI