POLJA DJELATNOSTI

KAZNENO PRAVO

- Kazneno pravo u štampi
- Kazneno pravo o hrani
- Porezni prekršaji i kazne
- Kazneni slučajevi koji proizlaze iz intelektualnih i industrijskih prava
- Ekonomske krivice
- IT prekršaji
- Vojno kazneno pravo
- Krivice protiv osoba i imovine
- Administrativne sankcije
- Kazneno pravo civilnog vazduhoplovstva
- Aplikacije Evropskom sudu za ljudska prava