POLJA DJELATNOSTI
PRAVO O STRANCIMA

Naša advokatska kancelarija sprovodi aktivnosti kako bi u roku od 24 sata stupili u kontakt sa odgovarajućom zemljom, dobili podršku lokalnih pravnika i pružili pismene/usmene savjetodavne usluge u svim slučajevima i pravnim postupcima sa stranim elementom. U tom kontekstu, ulažu se napori za postizanje efikasnih i brzih rješenja u svim vrstama pravnih sporova putem dopisničkih advokatskih kancelarija koje se nalaze u mnogim zemljama, posebno u Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Italiji, Monaku, Kanadi i Engleskoj.

Advokatska kancelarija Gürol takođe pruža usluge advokata i savjetovanja u mnogim procesima koji proizlaze iz Zakona o strancima, kao što su uvođenje stranih brakova u turskim organima, praćenje aplikacija za boravišne i radne dozvole stranih radnika i pravna pitanja koja proizlaze iz kupovine nekretnina u Turskoj od strane stranaca.

U ovim procesima, Advokatska kancelarija Gürol svojim klijentima pruža pravnu infrastrukturu u svim vrstama korespondencije, upozorenja, ispravaki i korektivnih tekstova i posebno u sačinjavanju ugovora na engleskom, francuskom i italijanskom jeziku.

U okviru ovih procesa koji nose strane elemente, kancelarija pruža usluge osobnog pristupa svim gradovima Evrope u roku od 24 sata i fizički prati klijenta u svim pravnim pregovorima, učestvujući u strateškim rješenjima u inostranstvu.