O NAMA

ADVOKATSKA KANCELARIJA „GÜROL” obavlja aktivnosti od 2011.godine pa do danas, u 200-godišnjoj istorijskoj zgradi Kadıköy. Glavna područja djelovanja su;

- KAZNENO PRAVO
- PORODIČNO PRAVO
- PRAVO INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
- PRAVO O IZVRŠENJU I STEČAJIMA
- PRAVO O STRANCIMA
- STRATEŠKA RJEŠENJA U INOSTRANSTVU

Pružajući pravne usluge na engleskom, francuskom i Italijanskom jeziku, Advokatska kancelarija “Gürol” sprovodi zajedničke studije sa mnogim advokatskim kancelarijama, akademicima, finansijskim savjetnicima i revizorskim firmama u zemlji i inostranstvu.

BIOGRAFIJA

Advokat Dr. Candaş GÜROL diplomirao je u francuskoj gimnaziji Saint Michel 1997. godine, a 2002. godine je završio Pravni fakultet Univerziteta Marmara. U Advokatskoj komori u Istanbulu upisan je 2003. godine. Nakon ove godine prihvaćen je na magistarski program Javnog prava Univerziteta Galatasaray, sa diplomskim radom. Magistrirao je na temu "Pravna pomoć u međunarodnom kaznenom pravu" pod savjetovanjem Prof.Dr. Köksal Bayraktara.

Završio je drugi magistarski studij iz kaznenog prava i kriminalističkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Poitiers i u tom kontekstu pripemio je diplomski rad pod nazivom " Bilateralni ugovori za forenzičku pomoć u kaznenim stvarima čiji je stranka Francuska" ("Les Conventions bilatérales relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale"), pod savjetovanjem Doc.Dr. Laurenta Desessarda. Primljen je na doktorski studij istog univerziteta 2004. godine sa tezom pod nazivom " Internationalisation du Droit Pénal Turc" (Internacionalizacija turskog kaznenog prava) i 2011.godine završio je predmetnu studiju.

Dr. Candaş GÜROL je član Sportski klub Galatasaray, Tursko-italijanske trgovačke asocijacije, Turskog udruženja za kazneno pravo, Udruženja za bolje sudstvo, Radne grupe za intelektualno vlasništvo Tüsiad i Alumni gimnazije Saint Michel, a i licencirani je sportista za streličarstvo (olimpijski luk) i zna francuski, talijanski i engleski jezik.