FAALİYET ALANLARI

CEZA HUKUKU

Hukuk’un en çok merak edilen ve çekinilen dalı hiç kuşkusuz Ceza Hukuku olmuştur. Bireyin prosedürel haklarının tam ve etkin şekilde korunması, yargılama sürecinin başta Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklarına zarar vermeden yürümesi ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’na aykırılık içermemesi temel amaç olmalıdır. Diğer yandan Ceza Hukuku günümüzde klasik suç kalıplarının da ötesine geçmiş ve ekonomik hayatın içinde hissedilen bir ağırlık ve önem kazanmıştır. Klasik Ceza Hukuku anlayışının yanında İdare’ nin cezai yaptırımları da gerçek ve tüzel kişiler için ciddi yıkımlara sebep olabilmektedir. Günümüzde Fikri ve Sınai Haklar, Basın, Rekabet, Sivil Havacılık ve Gıda Mevzuatı son derece ciddi idari cezalar öngörmektedir. Bu noktada hazırlık soruşturması safhasında başlayan müdafilik görevi iddianame, iddianamenin kabulü, kovuşturma ve temyiz aşamalarında da devam etmektedir. Gürol Hukuk Bürosu gerek bilinen suç kalıpları gerek ise mevzuatın öngördüğü bir dizi özel yaptırım ile ilgili olarak aşağıdaki ana başlıklar ile ilgili olarak müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

- Basın Ceza Hukuku
- Gıda Ceza Hukuku
- Vergi Suç ve Cezaları
- Fikri ve Sınai Haklardan Doğan Ceza Davaları
- Ekonomik Suçlar
- Bilişim Suçları
- Askeri Ceza Hukuku
- Kişilere ve Malvarlığına Karşı Suçlar
- İdari yaptırımlar
- Sivil Havacılık Ceza Hukuku
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

(*) Gürol Hukuk Bürosu prensip olarak Anayasal ve Demokratik Düzene Karşı işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında telakki edilen suçlara ilişkin davaları kabul etmemektedir.